·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar: 

  • 15 de setembre. Revisió del dossier i 1a nota de seguiment
  • 10, 17, 24 de novembre. Trobades amb alumnes
  • 15 de desembre. Entrega de l'arxiu i 2a nota de seguiment
  • 12 de gener. Entrega del treball imprès i corregit
  • 19 de gener. Publicació dels horaris de les exposicions orals
  • 29-31 gener. Tribunals d'exposicions orals del TdR

* Si no es presenta el treball quan toca es passa automàticament a la convocatòria del mes de juny

 

Calendari oficial: