·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar

Alumnes de 2n de batxillerat

 • 23/09/22: entrega de l'arxiu i 2a. nota de seguiment
 • 28/10/22: lliurament del treball imprès (convocatòria ordinària)*
 • 28/11/22: exposicions orals
 • 29/11/22: exposicions orals
 • 30/11/22: exposicions orals
 • 20/01/23: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
 • 27/01/23: exposicions orals (convocatòria de recuperació)
 • 05/06/23: lliurament del treball (convocatòria extraordinària)

* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny

 

Alumnes de 1r de batxillerat

 • 16/09/22: presentació del treball de recerca
 • 30/09/22: darrer dia per triar tema
 • 14/10/22: comunicació dels tutors a l'alumnat i primera reunió amb els tutors.
 • 28/10/22: lliurament als tutors del guió del treball
 • 12/05/23: reunió amb els tutors i primera nota de seguiment
 • 8/09/23: entrega de l'arxiu i 2a. nota de seguiment
 • 6/10/23: lliurament del treball imprès (convocatòria ordinària) *
 • 30/10/23: exposicions orals
 • 31/10/23: exposicions orals
 • 19/01/24: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
 • 26/01/24: exposició oral (convocatòria de recuperació)
 • 05/06/24: lliurament del treball (convocatòria extraordinària)

* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny