·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar: 

Alumnes de 2n batxillerat:


• 27 de setembre: revisió del dossier i (primera nota de seguiment)
• Durant el mes d’octubre: trobada amb els alumnes
• 8 de novembre: trobada amb alumnes
• 29 de novembre: trobada amb alumnes
• 13 de desembre: entrega de l'arxiu i segona nota de seguiment
• 10 de gener: entrega del treball (imprès i corregit) *
• 17 de gener: publicació dels horaris de les exposicions orals
• 27, 28 i 29 de gener: tribunals d'exposicions orals del TdR
• 20 de març: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
• 27 de març: tribunals d'exposicions orals del TdR (convocatòria de recuperació)
• 5 de juny: lliurament del treball (convocatòria extraordinària)


* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny.

 

Alumnes de 1r batxillerat:

4 d'octubre: presentació TdR alumnat de 1rBat (Mediateca)
• 11 d’octubre: xerrada sobre el TdR (MAGMA) (a l’espera de confirmació)
• 17 d’octubre: darrer dia per a la tria del tema
• 18 d’octubre: reunió GTdR: assignació tutors a 1rBat
• 25 d’octubre: comunicació dels tutors a l’alumnat de 1r.Bat, primera reunió de l’alumnat amb el seu tutor i omplir la fitxa
• 22 de novembre: trobada amb l’alumnat
• Desembre: trobada amb l’alumnat
• Febrer: trobada amb l’alumnat
• Març: trobada amb l’alumnat
• Abril: trobada amb els alumnes
• Juny: trobada amb els alumnes i primera nota de seguiment
• 25 de setembre: entrega de l’arxiu i segona nota de seguiment
• 30 d’octubre: Entrega del treball imprès i corregit
• 30 de novembre, 1 i 2 de desembre: exposicions orals
• 11 de gener 2021: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
• 22 de gener: exposició oral (convocatòria de recuperació)
• 7 de juny de 2021: entrega treball (convocatòria extraordinària)

 

Calendari oficial: