·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Calendari del Treball de Recerca


Dates previstes a destacar: 

Alumnes de 2n batxillerat:

 • 02/10/20: revisió del dossier i 1a nota de seguiment
 • 09/10/20: reunió amb els tutors
 • 16/10/20: reunió amb els tutors
 • 30/10/20: reunió amb els tutors
 • 06/11/20: entrega de l'arxiu i 2a nota de seguiment
 • 20/11/20: reunió amb els tutors
 • 04/12/20: reunió amb els tutors
 • 11/12/20: lliurament del treball
 • 08/01/21: preparació exposicions orals
 • 15/01/21: preparació exposicions orals
 • 18/01/21: exposicions orals
 • 19/01/21: exposicions orals
 • 20/01/21: exposicions orals
 • 12/03/21: lliurament dels treballs de recuperació
 • 19/03/21: exposicions orals de recuperació
 • 04/06/21: lliurament dels treballs de la convocatòria extraordinària    


* Si un alumne no presenta el treball a la convocatòria ordinària, no el podrà recuperar i haurà de presentar el treball a la convocatòria extraordinària del juny.

 

Alumnes de 1r batxillerat:

 • 25/09/20: informació sobre els treball de recerca
 • 09/10/20: xerrada sobre el TdR - Magma (a l'espera de confirmació)
 • 16/10/20: darrer dia per triar tema
 • 30/10/20: comunicació dels tutors a l'alumnat i primera reunió amb els tutors
 • 20/11/20: guió part teòrica
 • 04/12/20: guió part pràctica
 • del desembre al maig: reunió amb els tutors
 • 21/05/21: reunió amb els tutors i primera nota de seguiment
 • 24/09/21: entrega de l'arxiu i 2a. nota de seguiment
 • 29/10/21: lliurament del treball imprès
 • 29/11/21: exposicions orals
 • 30/11/21: exposicions orals
 • 01/12/21: exposicions orals
 • 21/01/22: lliurament del treball (convocatòria de recuperació)
 • 22/01/22: exposició oral (convocatòria de recuperació)
 • 06/06/22: lliurament treball (convocatòria extraordinària)

 

Calendari oficial: