·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Notķcies

Batxibacc 2014-2015

28-03-2014

L'institut Illa de Rodes de Roses s'afegeix, el curs 2014-15, a la xarxa de centres de secundària que oferirà el currículum mixt Batxillerat - Baccalauréat (Batxibacc).

El programa Batxibacc permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França i superen una prova externa.

Per accedir al Batxibacc els alumnes han de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’objectiu és que en acabar l’etapa l’alumnat hagi assolit en llengua francesa almenys el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L'Institut Illa de Rodes és un dels cinc instituts públics d'educació secundària de les comarques de Girona que oferiran els estudis de Batxibacc el curs vinent. El centre ofereix al seu alumnat, des de l'inici de l'Educació Secundària Obligatòria, la possibilitat d'escollir la Llengua francesa com a primera llengua estrangera i afegir-la com a segona llengua a partir de cursos superiors.

L'experiència sostinguda d'intercanvis acadèmics amb alumnat i instituts de França, així com la participació en projectes i programes d'impuls a les llengües estrangeres, han estimulat el Claustre i el Consell Escolar del centre a presentar aquest projecte, que ha estat escollit pel Departament d'Ensenyament.

La Direcció del centre ha previst una reunió de presentació de les característiques, oferta curricular i d'activitats, així com dels terminis de preinscripció del Batxibacc per al proper Dijous 10 d'abril, a les 19 hores, a la Sala d'Actes de l'Institut.

Roses, 28 de març de 2014


Xarxes socials: